Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Ledenvergadering april 2019

terug naar overzicht

Zondag, 14 april 2019

Op 16 april vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering van HSV Voorwaarts plaats in schouwburg 'de Lawei' in Drachten. Het bestuur nodigt u...

van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder vindt u de locatie en de concept agenda.

Locatie: schouwburg 'de Lawei' te Drachten
Datum: 13 november 2018
Aanvang: 20:00 (inloop vanaf 19:30)

1.Opening
2.Notulen ALV november 2018 (ter inzage)
3.Bestuurszaken: 
  • Volgens het rooster van aftreden
    • Aftredend en herkiesbaar
    • Voorzitter: Siebe Huizenga
    • Penningmeester: Wijbe Huizenga
  • Toetreding algemeen bestuurslid
    • Op verzoek van het bestuur stelt Jouke Jansma zich beschikbaar als algemeen bestuurslid.
4.Mededelingen & ingekomen stukken
5.Sportvisserij Fryslân
6.Verslag financiële controle
7.(Financieel) jaarverslag 2018
8.Benoeming financiële commissie
9.Pauze
10.Gastspreker: Jouke Jansma geeft een lezing over de challenge ‘On the edge of Brexit’
11.Rondvraag
12.Verloting
13.Sluiting

Het bestuur

De volgende ALV vindt plaats in november 2019