Fisk & Wetter

Het Friese Hengelsportblad ‘Fisk & Wetter’ is opgenomen als middenkatern in ‘Het Visblad’. Deze uitgave verschijnt tweemaal per jaar en bevat het nieuws van 17 Fryske hengelsportverenigingen en informatie van en over Sportvisserij Fryslân. HSV Voorwaarts vult hier elke keer een collum. 

Daarnaast verschijnt twee keer per jaar de Fryske regio-editie van Het Visblad. In alle uitgaven wordt u geïnformeerd over de hengelsport waarbij de Fryske situatie in het middenkatern extra aandacht krijgt.

Op deze manier houden wij u op de hoogte van de regionale wetenswaardigheden binnen de sportvisserij. Om meer bekendheid aan de sportvisserij te geven willen we langs deze weg graag de veelzijdigheid, de omvang en de sport- en natuurbeleving die men tijdens het sportvissen ondervindt onder uw aandacht brengen.