Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Viswater

Viswateren HSV Voorwaarts

Om te kijken waar gevist mag worden kan het beste de VISPlanner gebruikt worden. Via deze app hebt u altijd de meest actuele informatie. De informatie staat ook nog in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Voor uw gemak tevens de wateren waar gevist mag worden in gemeente Smallingerland hieronder op een rijtje gezet. Onderaan deze pagina staat de informatie ook in een kaartje weergegeven.

It Fryske Gea Goaisleat

Fokkesloot onder Eernewoude
Siegersdiep
Kruisdobbe in het oostelijke deel van het natuurgebied De Oude Venen.
Drachtstervaart tussen de vml. Pijpbrug en Buitenstvallaat.
Nieuwe Hooidamsloot vanaf de brug bij de Hooidammen tot de Kruisdobbe, lang 4 km.
Nieuwe Drait ten noorden van de Postbrug.
Kanaal naar Drachten tussen de Geeuw en het Gaastdiep.
Industriehavens te Drachten
Goëngahuistersloot, Grote Bol en Sint Janssloot
Kromme Ee vanaf de uitvloeiing van de Nieuwe Veenhopervaart tot de Sitebuurster Ee, lang 6 km.
Het zuidelijke deel van de nieuw gegraven Burmaniasloot
tussen het Opeinderkanaal en de Opvaart en het aansluitende deel van de Opvaart in zuidelijke richting.
Het zgn. Gat van Jansma vzv. van de gemeente.
Het afvoerkanaal ten oosten van Drachten vanaf de Rondweg naar Pasver (HSV Voorwaarts te Drachten).
De Compagniesterdwarswijk (HSV Voorwaarts te Drachten).
Nieuwe Kanaal Drachten van de verbinding met het Opeinderkanaal tot de vml. Kletstervaart.
Het verbindingskanaal vanaf de weg langs de Olterterpervaart tot de Zuiderhogeweg. Bevisbaar en toegankelijk vanaf de weg langs de Olterterpervaart, alleen op de oostzijde en vanaf de Zuiderhogeweg en de weg Drachten-Olterterp aan beide zijden van het kanaal (HSV Voorwaarts).
De Verbeterde Oude Drait vanaf de Zuiderhogeweg tot de Postbrug bij de Wilgen Bevisbaar en toegankelijk: het gedeelte tussen de Rijksweg en postbrug alleen de noordzijde vanaf de Postlaan, het gedeelte ten zuidoosten van de Rijksweg aan beide zijden vanaf de Zuiderhogeweg, de westzijde vanaf de brug Trisken tot hekwerk gemaal Deldracht. De zuidwestzijde van de Verbeterde Oude Drait, tussen Rijksweg A7 en brug Trisken, alsmede de aan de kant van de Rijksweg gelegen oever van de vaart langs Rijksweg A7 (7) en de nieuwe Ureterpervaart (6) gedeeltelijk zijn uitdrukkelijk van het looprecht
uitgesloten. Eveneens van het looprecht uitdrukkelijk uitgesloten het gedeelte van de Verbeterde Oude Drait vanaf de voormalige boerderij Benedictus (huidige eigenaar H.P.v.d. Avoird) tot de Biskopsgreven bij de Postbrug (HSV Voorwaarts).
De Mandewijk vanaf de grens tussen de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland tot de weg Waskemeer – Bakkeveen (HSV Voorwaarts).
De Bakkeveenstervaart vanaf de Mandewijk tot de Voorwerkersbrug (HSV Voorwaarts).
De Frieschepalenvaart vanaf de Voorwerkersbrug tot de weg naar Marum (HSV Voorwaarts).
De Nieuwe Ureterpervaart vanaf de weg Marum tot de provinciale
weg Drachten-Oosterwolde Bevisbaar en toegankelijk: tot de Rijksweg vanaf de wegkruisingen aan beide zijden; langs de Rijksweg alleen aan de zuidzijde vanaf de wegkruisingen (HSV Voorwaarts).
De vaart langs Rijksweg A7 vanaf de provinciale weg DrachtenOosterwolde tot de uitstroming in de Verbeterde Oude Drait Bevisbaar en toegankelijk: vanaf alle wegkruisingen aan de zuidzijde. De vergunning betreft tevens het LOOPRECHT langs genoemde watergangen behoudens rechten van derden, met inachtneming van de toegangsmogelijkheden (zie 1 t/m 7) en met uitzondering van erven en tuinen bij woningen, de schuine taluds en het terrein rond gemaal Deldracht (bij Postbrug). De oever ten westen van de brug bij de Zuiderdwarsvaart is alleen toegankelijk via het opstapje, direct aan de waterkant. De toegang over het looppad door de volkstuintjes is verboden.
Gedeelte van het Koningsdiep tussen Molenlaan en Heidehuizen en het gedeelte van het verbindingskanaal tussen Heidehuizen en de voormalige
Olterterperbrug (HSV Voorwaarts).
Het Polderhoofdkanaal (Beetsterkanaal) en de overige poldervaarten in de Grote Veenpolder in Posterland en Smallingerland. (HSV Voorwaarts). Nachtvissen en/of kamperen is verboden vanaf het terrein van It
Fryske Gea in de vaart tussen de Drachtster Heawei en Bûtendiken. Geen toegang 2 uur na zonsondergang.
Wateren op industrieterrein A7 (HSV Voorwaarts).
Viswater ‘De List’ te Rottevalle( HSV Voorwaarts) .
Opeinderkanaal van de Leijen tot de verbinding met het Nieuwe Kanaal te Drachten. Aanwezige steigers zijn particulier eigendom, geen vrije toegang.
Grietmansrak of Grietmansrecht verbindingswater tussen Wijde
Ee De Veenhoop en Kromme Ee.
Lange Lits plas ten noorden van Sitebuurster Ee.
Wide Ie De Veenhoop
Munnike- of Monnike Ee uitstulping aan de oostzijde van de Wijde Ee De Veenhoop.
Nieuwe Munnikegreppel samen met de Oude Munnikegreppel
verbindingswater tussen de Munnike Ee en de Smalle Eesterzanding.
Oude Munnikegreppel samen met de Nieuwe Munnikegreppel
verbindingswater tussen de Munnike Ee en de Smalle Eesterzanding.
Smalle Eesterzanding
Gaasterdiep oostelijke uitloper van de Smalle Eesterzanding.
Binnenringvaart
Oudegastervaart onder Oudega.
Waterlopen Ooster Zanding onder Oudega.
Waterloop Legauke ten oosten van Oudega.
Waterlopen Wieren ten noorden van Oudega.
Vijvers gelegen binnen het sportpark Drachterbos.
It Fryske Gea Ringvaart Kraanlannen 
It Fryske Gea Pettbosk 
Viswater aan weg de Geau, alleen bevisbaar vanaf de wegzijde/schelpenpad.
Opeindervaart

Op onderstaand kaartje staan alle viswateren in en rondom Drachten visueel weergeven.