Viswater


Viswateren HSV Voorwaarts

Om te kijken waar gevist mag worden kan het beste de VISPlanner app gebruikt worden. Via deze app heeft u altijd de meest actuele informatie. Deze informatie staat ook nog in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Visplanner APP

Op onderstaand kaartje staan alle viswateren in en rondom Drachten visueel weergeven.