Bestuursleden

Het dagelijks bestuur van HSV Voorwaarts bestaat uit de voorzitter, penningmeester de secretaris en twee algemeen bestuursleden. Hieronder vind u de namen en de wijze waarop contact opgenomen kan worden met het bestuur.

Voorzitter
 Dhr. Jouke Jansma 
Penningmeester
 Dhr. Wijbe Huizenga 
Secretaris
 Dhr. Christiaan Eelkema
Algemeen bestuurslid
 Dhr. Siebe Huizenga
Aspirant bestuurslid
Dhr. Jeroen van Groenigen


Algemeen emailadres: info@hsvvoorwaarts.nl