Wijzigen of afmelding

Mocht u uw lidmaatschap willen wijzigen of onverhoopt beëindigen, dan kan dat eenvoudig via mijnsportvisserij.nl. Houdt er rekening mee dat beëindiging van uw lidmaatschap vóór 1 oktober, via mijnsportvisserij.nl of per e-mail, kenbaar gemaakt dient te worden. Deze opzegtermijn staat vermeld bij aanmelding als nieuw lid en op de brief van de VISpas.

MijnSportvisserij.nl is de online service-omgeving waarin u zaken rondom de VISpas zelf snel en gemakkelijk kunt regelen.

De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging die voorop de VISpas staat gedrukt.

Beëindiging van uw lidmaatschap via mijnsportvissserij.nl werkt als volgt:
  • Ga naar http://www.mijnsportvisserij.nl
  • Registreer éénmalig of meld u aan
  • Kies 'VISpassen' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst de VISpas(sen) aan uw account)
  • Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat beëindigt dient te worden
  • Geef een reden en klik op 'Opzeggen'.

Beëindiging van uw lidmaatschap via e-mail:
U kunt er ook voor kiezen om een e-mail te sturen naar ledenadministratie@vispas.nl. Er wordt naar gestreefd om u binnen drie dagen een reactie te geven.