Algemene Leden Vergadering

Tweemaal per jaar, in april en in november, wordt normaal gesproken de algemene ledenvergadering gehouden in de Lawei te Drachten. In maart 2020 kregen wij totaal onverwacht te maken met Covid 19 en was het voor uw- en onze veiligheid niet mogelijk om de ledenvergadering van april door te laten gaan. Wij zijn momenteel aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor de ledenvergadering van november 2020. 

De vergadering begint stipt om 20:00 uur en u kunt vanaf 19:30 uur inlopen. Enkele weken voor de vergadering wordt de agenda op de website (onder nieuws) inzichtelijk gemaakt. We streven ernaar alle bijbehorende documenten minimaal één week voor de vergadering op de website beschikbaar te hebben.

Naast de aankondiging op de website (onder nieuws), vindt u de uitnodiging ook in de Drachtster Courant en op onze facebook pagina. 

Elke vergadering heeft een aantal (wisselende) vergaderpunten. Als vast onderdeel van de agenda wordt in de vergadering van april het (financieel) jaarverslag aan de leden voorgelegd, en in november wordt de begroting voorgelegd ter vaststelling.

Na afloop van de vergadering is er de gelegenheid om, onder het genot van een hapje en drankje met elkaar van gedachten te wisselen. In de pauze wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.

Eventuele onderwerpen die u behandeld wilt hebben op de algemene ledenvergadering kunt u tot één week (zeven dagen) voor de ledenvergadering schriftelijk doorgeven per e-mail aan de secretaris.