Disclaimer

De door hengelsportvereniging Voorwaarts verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hengelsportvereniging Voorwaarts kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Hengelsportvereniging Voorwaarts en de (eventuele) leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/ daardoor verstrekte informatie. Hengelsportvereniging Voorwaarts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door hengelsportvereniging Voorwaarts worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van hengelsportvereniging Voorwaarts.

Bezwaren

Foto's op de website zijn in opdracht van, of voor hengelsportvereniging Voorwaarts gemaakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen de plaatsing van één of meerdere foto's, dan kunt u via info@hsvvoorwaarts.nl een verzoek indienen om de foto's waar u bezwaar tegen heeft te laten verwijderen. Indien een bezwaar gegrond is, worden de foto's zo spoedig mogelijk verwijdert. Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde foto's zonder toestemming van het bestuur voor andere doeleinden dan het eigen gebruik te gebruiken.