Zonnepanelen op de Lippe Gabriëlsplas (Ureterp)

terug naar overzicht

Zondag, 23 september 2018

Er zijn plannen om op de Lippe Gabriëlsplas (bij Ureterp) zonnepanelen te ...

Samen met Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân zijn we in verweer gekomen tegen dit plan. Op de wijze waarop de zonnepanelen geplaatst worden is er, volgens diverse deskundigen van zowel Sportvisserij Nederland alsook daarbuiten, geen mogelijkheid meer voor vissen om hier te leven.

De waterkwaliteit gaat dusdanig achteruit dat er blauwalg ontstaat. Dit geeft veel problemen.

We hebben al diverse gesprekken gehad met (vertegenwoordigers van de) projectontwikkelaar en hebben bij de gemeente Opsterland een zienswijze ingediend. Tevens hebben we ingesproken bij de raad van gemeente Opsterland, en hebben gesprekken gevoerd met de wethouders en andere belanghebbenden.   

Wordt vervolgd!